Kategorie

Regulamin sklepu

Warunki ogólne

 1. Sklep stacjonarny "Morawino Stamp" Grzegorza Morawskiego prezentuje część swoich walorów kolekcjonerskich na stronie internetowej www.morawino-stamps.com
 2. Sklep internetowy umożliwia detaliczną sprzedaż za pośrednictwem Internetu pod adresem www.morawino-stamps.com i telefonicznie pod numerem 602 55 66 55. Telefon odbieram w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, o ile nie jestem zajęty obsługą innego klienta. Możliwy jest również kontakt przez e-mail sklep@morawino-stamps.com.
 3. Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę:

  Morawino Stamps
  ul. Górczewska 200a lok. 4
  01-460 Warszawa

  NIP 113-01-81-822
  REGON 14853832

  tel. : +48 602 55 66 55
  e-mail: sklep@morawino-stamps.com
 4. Zakup w sklepie internetowym www.morawino-stamps.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Towary (walory kolekcjonerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu oraz zapoznając się ze skanem i opisem produktu:
  a) Każdy z walorów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy kolekcjonerskich oznaczonych takim samym numerem w katalogach kolekcjonerskich.
  b) Walory są wiernie zeskanowane i nie zostały poprawione graficznie w obrębie wizerunku danego waloru.
  c) Skany nie oddają rzeczywistych rozmiarów waloru - precyzuje go odpowiedni katalog kolekcjonerski, do którego odwołanie staram się możliwie wiernie zamieszczać w opisie walorów. Zatem wizerunki prezentowane w Sklepie Internetowym mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości).
  d) Jednocześnie skany przedstawiają faktyczne barwy na miarę możliwości sprzętu elektronicznego (skanera, komputera, monitora) po obu stronach (sprzedającego i kupującego). Zatem różnice w wyglądzie walorów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (kolor, proporcje itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego waloru.Rejestracja klientów

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika albo jako gość.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 3. Podczas rejestracji lub składania zamówienia jako gość należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie albo składając zamówienie jako gość, klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzin) w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie.
 6. Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach Sklepu.
 7. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie konta w sklepie internetowym. Założenie konta jest czynnością jednorazową.Składanie zamówienia

Klient zamierzający nabyć towar może złożyć zamówienie w następujący sposób:

 1. Zamawiający realizuje zakup za pomocą nawigacji systemu sklepu, od wybrania produktu do potwierdzenia zamówienia.
 2. Wybranie produktu następuje poprzez kliknięcie w przycisk "Dodaj do koszyka".
 3. Można dodać wiele produktów do Koszyka.
 4. Kliknięcie w przycisk "Koszyk" (np. prawym górnym rogu strony internetowej) skutkuje przejściem na stronę Podsumowania zakupów.
 5. Podsumowania zakupów pozwala na podgląd i edycję (zmianę ilości, usuwanie) produktów wybranych w danym zamówieniu.
 6. Podstrona z Podsumowaniem zakupów zawiera formularz, który pozwala na złożenie zamówienia po zalogowaniu do istniejącego konta lub zarejestrowanie nowego, wybraniu metody płatności i dostawy z dostępnych przy danym podsumowaniu.
 7. Po wypełnieniu formularza Zamawiający potwierdza zamówienie w systemie nawigacji sklepu klikając na okienko "Potwierdzam zamówienie".
 8. Po otrzymaniu zamówienia system sklepu generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym sklepu jako oczekujące do realizacji.
 10. Realizacja następuje do 7 dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia.
 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. System sklepu przelicza je na inne wybrane waluty po aktualnych kursach NBP.
 12. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.Realizacja zamówienia

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail, jak i telefon, może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Morawino Stamps Grzegorz Morawski na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Morawino Stamps Grzegorz Morawski zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Morawino Stamps Grzegorz Morawski, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Morawino Stamps Grzegorz Morawski. 
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez Sprzedającego drogą e-mailową.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego kwoty gwarancyjnej równej wartości zamówionych towarów wraz z kosztami przesyłki.
 10. Zamówienia zawierające błędy oraz zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, Sprzedający będzie weryfikował z Zamawiającym. Zamówienie takie może być anulowane przez Sprzedającego, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.
 11. Zamawiający może wprowadzić korekty do złożonego zamówienia wyłącznie do momentu jego potwierdzenia przez Sprzedającego. Wprowadzone korekty muszą zostać potwierdzone drogą e-mailową przez Sprzedającego.

 

Zwroty

 1. Zamawiający ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (Zgodnie z art.7 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów(...), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego towaru .
 2. Towar zwracany w tym trybie zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy nie będzie miał znamion użytkowania, nie został pozbawiony fabrycznego opakowania, ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany, towar jest w komplecie.
 3. W takim przypadku Zamawiający odsyła na adres sklepu internetowego towar z adnotacją na odwrocie o treści "zwrot" oraz danymi konta bankowego, na które ma zostać wykonany przelew, lub danych adresowych do wpłat gotówkowych wykonanego przez Pocztę Polską S.A.
 4. Sklep nie zwraca kosztów dostawy i kosztów odesłania towaru.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 6. Sklep gwarantuje wykonanie przelewu bankowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zwróconego towaru .
 7. Sprzedający potrąca z wpłaty uiszczonej przez Zamawiającego koszty z tytułu dokonania zwrotu wpłaty (opłata za przesłanie zwracanej kwoty jak za przekaz pocztowy lub za wpłatę na rachunek bankowy, wg obowiązującego w Poczcie Polskiej S.A. w dniu zwrotu Cennika wpłat i wypłat gotówkowych).
 8. W przypadku braku możliwości pełnej realizacji zamówienia po dokonanej już przedpłacie, różnica wynikająca z wniesionej opłaty oraz wartości faktycznie zrealizowanego zamówienia, zostanie przekazana, na życzenie Zamawiającego, na jego konto lub adres, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia realizacji zamówienia.
 9. W przypadku otrzymania przesyłki w stanie uszkodzonym, bądź niekompletnym (ubytek zawartości), Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), a w przypadku przesyłek kierowanych za granicę - na zasadach określonych w aktach Światowej Konwencji Pocztowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 206, poz. 1494).Poufność danych i polityka prywatności

 1. Zamawiający, aby dokonać zakupu, musi podać swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu obsługi czynności prowadzonych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.morawino-stamps.com.
 2. Wszyscy klienci mają prawo dostępu do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować  i usuwać. 
 3. Zamawiający składając zamówienie udostępnia swoje dane sprzedawcy w celu realizacji tego zamówienia.
 4. Sklep może wykorzystać otrzymane dane od Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. Adres e-mail podany podczas rejestracji może zostać użyty zgodnie z życzeniem Klienta, czyli w celu powiadomieniu o dostępności konkretnego waloru lub walorów - tj. gdy Klient doda ów walor do Listy życzeń.
 6. Sklep ma obowiązek zachowania poufności danych Zamawiającego i zachowania największej staranności przy ich ochronie, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Postanowienia końcowe

 1. Treści zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Morawino Stamps zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Morawino Stamps oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz obniżek.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Morawino Stamps.

UWAGA

Kontakt możliwy przez telefon (602 55 66 55). Przepraszamy za utrudnienia
>> Oznaczenia znaczków

:
 • ** - czysty bez (śladu) podlepki
 • * - czysty ze śladem podlepki lub podlepką
 • [] - kasowany - ʘ
 • () - bez kleju
 • L - luzak

>> Właściwości każdego znaczka pocztowego zostały opisane, więcej informacji można znaleźć poprzez numer katalogowy - dla polskich znaczków Fischer, dla pozostałych katalog Michel.


>> Wizerunek każdego waloru jest zeskanowany i niepoprawiany graficznie.
Znaczki: ciemne tło klasera pomaga uwidocznić ząbkowanie, a jednocześnie na skanie może się odznaczać folia.filatelistyczny i numizmatyczny sklep internetowy i stacjonarny w Warszawie na Bemowie - Morawino Stamps

Morawino Stamps


Sklep stacjonarny

ul. Górczewska 200a lok.usł.4

01-460 Warszawa

tel.: +48 602-55-66-55


Oferta

Prowadzę skup, sprzedaż, wycenę i komis.

Sklep dla kolekcjonerów istnieje od 2007 roku. Udostępniam znaczki pocztowe i akcesoria do nich, listy, pocztówki i karty pocztowe, banknoty i monety kolekcjonerskie.

Na tej stronie prezentuję skromną część zasobów sklepu. W sprawie zapytań o konkretne walory proszę dzwonić lub pisać - odpowiem w godzinach otwarcia sklepu.


 • - Każdy prezentowany na stronie internetowej walor jest pojedynczy i niepowtarzalny.
 • - Jest możliwy odbiór w sklepie stacjonarnym, bez kosztów przesyłki.

  Uwaga: na miejscu płatność wyłącznie gotówką


Zachęcam do bezpośrednich odwiedzin. Dla najmłodszych zestawy znaczków w okazyjnej cenie.

Grzegorz Morawski